พารู้จัก อากงจุน-วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฮาตาริ

หลายคนอาจจะเคยเห็นและคุ้นเคยกับ อากงจุน-วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฮาตาริ มาบ้างแล้ว เพราะท่านนอกจากจะรวยมหาศาลแล้ว ยังมีจิตใจที่ดี มีเมตตา มักจะชอบออกมาบริจาคช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ และการบริจาคของท่านแต่ละครั้งนั้นจำนวนมหาศาลมาก ล่าสุดก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวกว่า 900 ล้านให้กับมูลนิธีรามาธิบดี วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอากงจุนกันค่ะ

เปิดประวัติ “อากงจุน” จุน วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งฮาตาริ บริจาคเงิน 900 ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดี วัยเด็กยากจน จบแค่ ป.2 สู่เจ้าของธุรกิจหลายพันล้าน โลกออนไลน์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของธุรกิจ Hatari (ฮาตาริ) แบรนด์พัดลมชื่อดังของไทย ได้ทำบุญครั้งใหญ่ ด้วยการบริจาคเงินส่วนตัวกว่า 900 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

โดยได้บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพย าบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธย า เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท และบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพย าบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกร รมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565”

สำหรับประวัติของ จุน วนวิทย์ หรือ อากงจุน ผู้ก่อตั้งฮาตาริ ปัจจุบันอายุ 86 ปี ชีวิตวัยเด็กยากจน ต้องดิ้นรนสู้ชีวิต จบการศึกษาแค่ ป.2 เริ่มต้นการทำงานในวัย 17 ปี ด้วยการขับแท็กซี่ แล้วเริ่มต้นมาเป็นลูกจ้างร้านทอง เป็นช่างทำโมล ทำของเล่น และอะไหล่พัดลม เป็นผู้มีพรสวรรค์ในด้านงานช่าง ก่อนจะตัดสินใจทำพัดลมทั้งตัว เมื่อปี 2528 โดยเริ่มต้นในแบรนด์ที่ชื่อ “k” และ “Tory” ตามลำดับ ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อฮาตาริออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก จนกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ทำยอดขายได้ปีละหลายพันล้าน มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ตลาด

และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุ มได้เป็นอย่างดี สำหรับนิสัยส่วนตัวของอากงจุน เป็นคนที่ทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวย และมักทำบุญบริจาคเงินตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทย าลัยแม่ฟ้าหลวง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ส่องรายได้ ฮาตาริ พัดลมสัญชาติไทย ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2533 โดยมีนายจุน วนวิทย์ เป็นหนึ่งในคณะกร รมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

ปี 2558 รายได้ 4,851,110,164.85 บาท กำไร 37,576,711.40 บาท

ปี 2559 รายได้ 5,458,455,236.09 บาท กำไร 23,832,233.68 บาท

ปี 2560 รายได้ 5,677,257,037.66 บาท กำไร 47,113,206.56 บาท

ปี 2561 ไม่มีการระบุรายได้กำไร-ขาดทุน แต่อย่างใด

ปี 2562 รายได้ 6,520,769,360.94 บาท กำไร 58,595,485.60 บาท

ปี 2563 รายได้ 6,240,236,344.24 บาท กำไร 73,837,658.72 บาท

ปี 2564 รายได้ 6,336,193,438.58 บาท กำไร 65,821,884.79 บาท

นอกจากนี้ ยังพบบริษัทผู้ผลิตพัดลมฮาตาริซึ่งอยู่ในเครือวนวิทย์กรุ๊ปด้วย คือ บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2528 โดยมีนายจุน วนวิทย์ เป็นหนึ่งในคณะก รรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

ปี 2560 รายได้ 4,766,528,346.51 บาท กำไร 300,830,157.55 บาท

ปี 2561 รายได้5,357,643,878.95 บาท กำไร 260,642,655.53 บาท

ปี 2562 รายได้ 4,857,811,530.30 บาท กำไร 402,108,825.18 บาท

ปี 2563 รายได้ 5,270,406,291.32 บาท กำไร 603,899,494.51 บาท

ปี 2564 รายได้ 5,774,766,880.63 บาท กำไร 645,645,044.65 บาท

ขอขอบคุณภาพ : ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง